Warto wiedzieć

Zgłoszenie sprzedaży auta

Jeśli sprzedałeś auto powiadom o tym swojego Ubezpieczyciela w ciągu 14 dni. Informację o sprzedaży możesz wysłać mailem – ważne by zawierała dane nabywcy, w tym pesel lub regon oraz adres. Nabywca może korzystać z polisy zbywcy do końca okresu na jaki została zawarta lub wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania. W przypadku wypowiedzenia umowy zbywcy przysługuje prawo do zwrotu składki za niewykorzystany okres ubezpieczeniaWypowiedzenie umowy przed końcem okresu ubezpieczenia

Wypowiedzenie umowy należy złożyć najpóźniej na 1 dzień przed upływem okresu ubezpieczenia. Za datę złożenia wypowiedzenia uznaje się datę jego wysłania pocztą Polską lub pocztą elektroniczną. Nie wypowiedziana umowa wznawia się na automatycznie na kolejne 12 miesięcy.

Umowa nie wznowi się automatycznie (mimo braku wypowiedzenia), jedynie w przypadkch gdy:
-nie została opłacona w całości składka za dotychczasowy okres ubezpieczenia
-zakład ubezpieczeń ogłosi upadłośćWypowiedzenie umowy OC wznowionej automatycznie

Umowa wznowiona automatycznie może zostać wypowiedziana, jeżeli okres ubezpieczenia wznowionej polisy oraz polisy zawartej w innym towarzystwie ubezpieczeń pokrywa się przynajmniej w 1 dniu. W praktyce oznacza to, że składając wypowiedzenie jednej umowy (tej wznowionej) najpóźniej tego samego dnia musi zostać zawarta nowa umowa (o ile nie została zawarta wcześniej).
Umowa wznowiona ulega rozwiązaniu z dniem złożenia wypowiedzenia.
Za czas ochrony towarzystwo ubezpieczeniowe będzie żądać zapłaty składki.
Umowy ubezpieczeń dobrowolnych wygasają z końcem okresu ubezpieczenia i nie wymagają składania wypowiedzeń.Zamów kontakt

E-mail

Numer telefonu

Wiadomość

 

Najlepsze ubezpieczenia w jednym miejscu!                       Radom ul. Kelles-Krauza 9