InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

ponad 1 miliard składki przypisanej brutto w 2010, 2011 i w 2012 r.
jedna z najlepszych ofert ubezpieczeń zdrowotnych
lider sprzedaży gwarancji ubezpieczeniowych dla firm w 2012 r.
ubezpiecza 20% polskich wyższych uczelni
ponad 800 pracowników etatowych, 53 jednostki terenowe
ponad 3400 agentów i prawie 800 współpracujących spółek brokerskich
Ponad 150 produktów ubezpieczeniowych: majątkowych, komunikacyjnych, finansowych, osobowych i zdrowotnych dla firm, przedsiębiorstw oraz osób fizycznych. Elastyczne rozwiązania – zarówno ubezpieczenia pojedynczych ryzyk, jak i kompleksowe pakiety ochronne.

Historia

Spółka otrzymała pozwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w 1993 roku, jako Szkolne Towarzystwo Ubezpieczeniowe STU SA. Pierwsze polisy wystawiła rok późnej. W 1997 roku znaczącym akcjonariuszem Spółki został amerykański inwestor: CIGNA Insurance Company. Dzięki temu oraz konsekwentnej realizacji strategii już w 1998 roku Spółka wypracowała zysk bilansowy, który osiągała również we wszystkich kolejnych latach działalności. Już w 2001 roku akcjonariusze otrzymali po raz pierwszy dywidendę.

W 2006 roku Spółka dołączyła do Grupy VIENNA INSURANCE (VIG) poprzez pozyskanie nowego akcjonariusza - Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group. VIG jest jednym z największych europejskich koncernów ubezpieczeniowych. Akcje austriackiego akcjonariusza notowane są na giełdzie wiedeńskiej.

Ponad 50 spółek należących do VIG zapewnia poczucie bezpieczeństwa milionom klientów w 24 krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wiarygodność austriackiego akcjonariusza potwierdzona została przez agencję Standard & Poor’s, która przyznała Grupie ocenę A+.

Z dniem 6 lutego 2008 roku Spółka zmieniła nazwę. Obecnie pełna nazwa Spółki brzmi InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group.

Nasi klienci

Oferta Towarzystwa ma charakter uniwersalny i skierowana jest do wielu różnych grup klientów. Niemniej jednak Spółka jest uznanym specjalistą w tworzeniu produktów ubezpieczeniowych dla:

osób i gospodarstw domowych,
małych i średnich przedsiębiorstw,
banków,
szkół i uczelni,
klientów korporacyjnych,
grup pracowniczych,
przedsiębiorstw budowlanych,
jednostek samorządu oraz organów administracji samorządowej.


Zgłoś szkodę w:

InterRisk

22 575 25 25

Formularz on-line

Najlepsze ubezpieczenia w jednym miejscu!                       Radom ul. Kelles-Krauza 9