Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUZ”


prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej „pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe” na podstawie Zezwolenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2003 r. nr FI/1389/AU/BK/2001.


Posiadamy wyłącznie polski kapitał. Jesteśmy obecni na terenie całego kraju. Posiadamy dobrze rozwiniętą sieć sprzedaży. Towarzystwo działa za pośrednictwem 13 oddziałów i przedstawicielstw, a blisko 1000 pośredników i osób wykonujących czynności agencyjne zawiera umowy ubezpieczenia na rzecz naszego Towarzystwa.


Naszym celem jest, aby nasi Klienci mieli poczucie bezpieczeństwa i stabilności finansowej. Wkładamy dużo wysiłku, aby nasze działania były satysfakcjonujące dla Klientów. Posiadamy sprawnie działający system likwidacji szkód. TUW „TUZ” staje się Towarzystwem cieszącym się uznaniem i zaufaniem Klientów, którzy przystępując do TUW „TUZ” stają się jednocześnie udziałowcami Towarzystwa.


Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUZ" uzyskało licencję Ministra Finansów na samodzielną działalność ubezpieczeniową 25 lipca 2003 roku. Pierwsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków TUW "TUZ" odbyło się 30 sierpnia 2003 r.

Towarzystwo zawiera umowy ubezpieczenia od dnia 1 września 2003 roku. W 2007 roku ponad 200 tys. osób zabezpieczyło u nas swój majątek. Od początku istnienia naszego Towarzystwa ubezpieczenia przez nas oferowane są konstruowane tak, aby jak najlepiej dostosować ofertę do indywidualnych oczekiwań Klientów.


Zgłoś szkodę w:

TUZ

22 327 60 60

Formularz on-line

Najlepsze ubezpieczenia w jednym miejscu!                       Radom ul. Kelles-Krauza 9