Ubezpieczenia na życie

Śmierci ani choroby nikt przecież nie planuje, dlatego warto wcześniej myśleć o zabezpieczeniu innych.

Polisa na życie zapewni wsparcie finansowe w razie śmierci Ubezpieczonego. Rozbudowana o ubezpieczenia dodatkowe polisa zabezpieczy także samego Ubezpieczonego na wypadek poważnego zachorowania czy trwałej utraty zdrowia. Fundusze pozyskane z ubezpieczenia mogą znacząco wspomóc leczenie choroby.

Ubezpieczenie na życie może stanowić zabezpieczenie :

-najbliższej Rodziny
-wspólników biznesowych
-kredytu, leasingu lub innych zobowiązań finansowych

Zakres ochrony:
Podstawowy zakres ochrony zapewniać będzie wypłatę świadczenia ustalonej w umowie sumy ubezpieczenia w przypadku śmierci Ubezpieczonego. Świadczenie zostanie wypłacone albo osobom uposażonym, jeśli osoby takie zostały wskazane w polisie albo zgodnie z prawem spadkowym osobom najbliższym.

Dodatkowo ochronę można rozszerzyć o świadczenia związane z utratą zdrowia, min w wyniku:

-poważnego zachorowania
-pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby
-trwałej utraty zdrowia w następstwie nieszczęśliwego wypadku
-całkowitej niezdolności ubezpieczonego do pracy
Wysokość składki:
Składka zależy przede wszystkim:
-od wieku Ubezpieczonego w dniu podpisywania umowy
-okresu na jaki zawierane jest ubezpieczenie oraz
-od wysokości sumy ubezpieczenia
m wcześniej podejmie się decyzje o zawarciu takiego ubezpieczenia tym składka będzie mniejszym obciążeniem budżetu domowego. Składka za ubezpieczenie podstawowe oraz każde ubezpieczenie dodatkowe naliczana jest odrębnie. Na wysokość składki nie ma wpływu częstotliwość opłacania składek. Składki mogą być opłacane miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

Ubezpieczenie podobne do grupowych ubezpieczeń na życie w zakładach pracy zapewniające wsparcie finansowe i pomoc medyczną na wypadek różnych nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Dzięki otwartej formule daje możliwość przystąpienia do grupy niemal każdemu.

Dla kogo takie ubezpieczenie?
Właściwie dla każdego, w szczególności dla:

-prywatnych przedsiębiorców i ich współmałżonków
-osób wykonujących wolne zawody (adwokaci, architekci, lekarze, artyści)
-rolników
-osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie
-osób pracujących w prywatnych firmach, które nie posiadają grupowego ubezpieczenia na życie
-osób, które nie chcą być objęte zakładowym ubezpieczeniem

Opieka medyczna bez długich kolejek i odległych terminów?
Ubezpieczyciele wychodząc na przeciw coraz większemu zainteresowaniu prywatnym leczeniem oferują nowoczesną i komfortową opiekę medyczną w ramach pakietów zdrowotnych z miesięczną składką

Co zapewnia takie ubezpieczenie?
-dostęp do szerokiej sieci placówek na terenie całego kraju
-szybki, przyjazny i nielimitowany dostęp do lekarzy specjalistów bez kolejek!
-badania laboratoryjne i diagnostyczne bez ograniczeń i dodatkowych kosztów za zużyte materiały
-pomoc informacyjną dostępną pod telefonem 24 godziny na dobę
-szereg świadczeń dodatkowych takich jak rehabilitacja, wizyty domowe, assistance, możliwość korzystania z własnego lub poleconego lekarza spoza sieci placówek partnerskich
-kontrolę wydatków dzięki stałej miesięcznej składce bez względu na ilość wizyt

Ubezpieczenie NNW zabezpiecza przed skutkami nieszczęśliwych zdarzeń zapewniając finansowe wsparcie Ubezpieczonego w przypadku uszczerbku na zdrowiu oraz Rodzinę w przypadku śmierci Ubezpieczonego.
Wypadek w pracy, na wakacjach czy w czasie podróży niestety może zdarzyć się każdemu, finansowe wsparcie bywa wówczas niezbędne – by pokryć koszty leczenia, rehabilitacji, opieki pielęgniarskiej, operacji plastycznych, zakupu protez czy wózka inwalidzkiego, przeszkolenia zawodowego, itd.

Ubezpieczenie indywidualne
Ubezpieczenia adresowane do każdego! Zapewnią ochronę przez całą dobę na wypadek zdarzeń mających miejsce w pracy i po pracy (w szkole i po zajęciach). Podstawowy zakres obejmować będzie świadczenie na wypadek śmierci, które wypłacone zostanie bliskim Ubezpieczonego lub świadczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu, które Ubezpieczony może przeznaczyć na dowolny cel. Do ubezpieczenie można włączyć szereg klauzul dodatkowych, min: zasiłek szpitalny, zwrot kosztów leczenia, zwrot kosztów rehabilitacji, zasiłek z tytułu niezdolności do pracy lub nauki.
Ubezpieczenie grupowe
Ubezpieczenia, które możemy zaoferować niemalże każdej grupie. Ochroną ubezpieczeniową możemy objąć min. pracowników firmy, uczestników szkoleń, uczestników różnego rodzaju imprez, osoby odwiedzające muzea, członkowie klubów sportowych, i inne grupy.
Ubezpieczenie szkolne
Oferujemy ubezpieczenia dla placówek oświatowych. Ubezpieczeniem NNW obejmiemy dzieci oraz nauczycieli i personel szkolny. Dla każdej placówki przygotowujemy indywidualną ofertę.

Ubezpieczenia turystyczne

Podstawą każdej dobrze zaplanowanej wycieczki jest plan awaryjny na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń – zachorowania, pobytu w szpitalu, czy zagubienia bagażu.

Ubezpieczenie w podróży Compensa Voyage to zabezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich, które pomoże w stresowych sytuacjach. Niezależnie od tego, czy podróż ma charakter turystyczny czy służbowy, Compensa zapewnia nieustanną opiekę.

Zamów kontakt

E-mail

Numer telefonu

Wiadomość

 

Najlepsze ubezpieczenia w jednym miejscu!                       Radom ul. Kelles-Krauza 9