Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) zapewnia Ci ochronę w przypadku szkód, wyrządzonych przez Ciebie innym osobom. W Polsce OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym nawet jeśli pojazd nie jest użytkowany i za brak OC UFG może nałożyć na Ciebie karę pieniężną.
Brak ważnej polisy niesie ze sobą nie tylko ryzyko poniesienia kary, ale przede wszystkim ryzyko konsekwencji ewentualnej szkody – bez ważnej polisy OC należy pokryć roszczenia poszkodowanych z własnej kieszeni.
Jeśli jesteś posiadaczem motoroweru, skutera czy motocykla również obowiązkowo należy wykupić ubezpieczenie OC.


Ilość dni bez OC
samochód osobowy samochód ciężarowy,
autobus lub ciągnik rolniczy
inny pojazd np.motocykl
powyżej 14 dni 5.600zł 8.400zł 930zł
od 4 do 14 dni 2.800zł 4.200zł 470zł
do 3 dni 1.120zł 1.680zł 190zł

Czy stać Cię na naprawę pojazdu po wypadku lub zakup nowego w przypadku kradzieży? Ubezpieczenie Autocasco pokrywa koszty naprawy lub utraty Twojego samochodu/ motocykla uszkodzonego wskutek wszelkiego rodzaju zdarzeń losowych (np. wypadków drogowych, działania żywiołów czy też aktów wandalizmu), a także zapewnia finansową rekompensatę w przypadku jego kradzieży.

Ubezpieczenie assistance to niezbędna pomoc i opieka w przypadku problemów z twoim autem.
Pakiety:
-podstawowy (pomoc w razie kolizji/wypadku)
-rozszerzony (pomoc w razie kolizji/wypadku i awarii)
-max (pomoc w razie kolizji/wypadku, awarii + pojazd zastępczy)

Ubezpieczenie NNW chroni zarówno kierowcę, jak i pasażerów pojazdu. Ubezpieczenie dotyczy następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z ruchem ubezpieczonego pojazdu lub jego bieżącą obsługą.
Ubezpieczeniem objęte są uszkodzenia ciała, uszczerbki na zdrowiu, śmierci kierującego pojazdem lub pasażerów. Ubezpieczenie to działa również podczas wsiadania i wysiadania z pojazdu.

Ubezpieczenie szyb samochodowych pozwala uniknąć kosztów związanych naprawą lub wymianą zniszczonej szyby samochodowej. Ubezpieczenie można dokupić do OC i AC. W przypadku wystąpienia szkody szybowej nie tracisz zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w AC.

Ubezpieczenia adresowane zarówno do firm transportowych, których podstawą działalności jest przewóz towarów, a także do wszystkich innych przedsiębiorców, których towary wędrują po kraju i po świecie.

Oferujemy ubezpieczenia OC przewoźnikom drogowym i spedytorom zapewniające ochronę przed roszczeniami zleceniodawców w przypadku uszkodzenia towaru. Natomiast właścicielom towarów proponujemy ubezpieczenia CARGO, które zabezpieczą towar na wypadek zdarzeń nie objętych odpowiedzialnością przewoźnika.Zamów kontakt

E-mail

Numer telefonu

Wiadomość

 

Najlepsze ubezpieczenia w jednym miejscu!                       Radom ul. Kelles-Krauza 9